Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
Späť domov
Oravské krpčeky 2019

Skúška

Dňa 14.03.2019 sa Detský folklórny súbor Zázrivček zúčastnil regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych súborov s názvom „ORAVSKÉ KRPČEKY“ v Nižnej.

Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti, rozvíjať zručnosti a umelecko-odborný rast kolektívov prostredníctvom prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.

V konkurencii 15-tich súborov z celej Oravy Zázrivček získal strieborné pásmo. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým účinkujúcim a obci Zázrivá, ktorá nám zabezpečila dopravu na toto podujatie.

Patrik Matúš