Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
Späť domov
Vidiečanova Habovka 2022 – regionálne kolo

Dňa 21.04.2022 sa členovia DFS Zázrivček, ktorý zastrešuje OZ Zázrivská muzika, zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky s názvom „VIDIEČANOVA HABOVKA“ v Nižnej.

Poslaním prehliadky je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania. Vyhľadávať nové spevácke a muzikantské talenty a vytvoriť priestor pre ich sprostredkovanie širšej poslucháčskej verejnosti.

V kategórii „ľudových hudieb“ ĽH DFS Zázrivček v zložení Dianka Mäsiarová (12), Emka Polláková (12), Ninka Barienčíková (15), Emka Fedorová (14), Šimon Petera (15) a Andrej Matúš (14) získali s blokom „Na salaši pod Rozsutcom“ zlaté pásmo a porota im udelila návrh na postup do krajského kola.

Oravská obec Zázrivá je z pohľadu tradičnej hudobnej kultúry mimoriadne zaujímavá ako križovatka troch výrazných hudobno-nárečových oblastí. Dominantným je dolnooravský muzikantský štýl, ktorý obohacujú prvky goralskej ľudovej hudby zo severu susediacej Oravskej Lesnej a tiež badať vplyv terchovskej muziky zo západne susediacej Terchovej. Z pohľadu žánru má v zázrivských piesňach významné miesto v téma pastierstva a salašníctva. Práve salaš bol v minulosti nielen pracovným, či obchodným ale aj komunitným bodom slúžiacim na stretnutia, pri ktorých nechýbala pieseň. Tá vážne aj zábavne reflektovala rôzne záležitosti tohto vlašského kultúrneho dedičstva. Vstup Ľudovej hudby DFS Zázrivček  uvedené atribúty miestnej ľudovej tradície symbolicky predstavil formou scénického spracovanie piesní inklinujúcich k trom rôznym štýlom zjednotených spoločnou pastierskou tematikou.

V kategórii „sólisti inštrumentalisti“ sa sólista Andrej Matúš (14)  v konkurencii ďalších hudobníkov umiestnil v zlatom pásme s blokom piesní „Mládenecké zo Zázrivej“  a porota mu udelila priamy postup na krajské kolo.

Blok piesní „Mládenecké zo Zázrivej“ je krásnou ukážkou toho, aký pestrý je zázrivský folklór. Táto rázovitá obec sa skladá z 11-tich dolín, osád a v každej z nich pôsobila kapela. Tradičný herný štýl mal svoje charakteristické črty – už v 19. storočí kapely hrávali piesne v 3/4 takte. Typické črty boli najmä tie dolnooravské, ale v osadách Havrania, Kozinská či Končitá črty goralské a v osadách Demkovská a Petrová črty terchovské. Súťažný blok je zmesou zázrivských piesní, ktoré mládenci hrávali na muzikách, cestou na vohľady alebo pri ohni po ťažkej práci.