Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
Späť domov
Kontakt

Občianske združenie Zázrivská muzika
Stred 81
027 05 Zázrivá
IČO: 53384440

Rázovitá oravská obec Zázrivá je známa nielen syrovými korbáčikmi, ale aj bohatými ľudovými tradíciami. Tie zachováva a oživuje niekoľko hudobno-tanečných telies.

 

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR ZÁZRIVČEK

Jeho zriaďovateľom je občianske združenie Zázrivská muzika, umelecké vedenie zabezpečuje SZUŠ Akadémia muzika. Súbor si v roku 2022 pripomínal 30 rokov existencie. Za ten čas sa v ňom vystriedalo viac ako 500 detí a bývalí členovia vodia do súboru už svoje deti. Prvými vedúcimi boli členovia Bratov Muchovcov, neskôr to boli manželia Vajdulákovci, Bobáňovci a v súčasnosti sú to lektori školy Akadémia muzika: tanečná zložka- Pavol Sedlák, sláčiková zložka- Vladimír Moravčík, heligonkárska zložka — Martin Repáň. Organizačné vedenie zabezpečuje Patrik Matúš.

Od jeho založenia v septembri 1992, sa repertoár detského folklórneho súboru sústreďuje na zvyky a obyčaje, hry, tance a piesne regiónu Zázrivej a Dolnej Oravy.  Zoskupenie tvorí zložka tanečná, ľudová sláčiková hudba, skupina heligonkárov a sólisti inštrumentalisti a speváci. Súbor sa počas svojej histórie predstavil na mnohých festivaloch ako napr. Východná, Detva, Heľpa, Jánošíkove dni, Podroháčske folklórne slávnosti a účinkoval okrem okolitých štátov aj v Taliansku, Belgicku a Chorvátsku.

Kontakt: Patrik Matúš, organizačný vedúci, 0907 647 097, patrik.matus.zazriva@gmail.com, zazrivskamuzika@gmail.com

 

ĽUDOVÁ HUDBA ZÁZRIVÁ

Ľudová hudba Zázrivá ako samostatné zoskupenie vznikla v roku 2016. Je to partia mladých ľudí, ktorým bolo ľúto, že v ich rodnej obci stabilne nefunguje kapela, ktorá by primárne hrávala piesne zo Zázrivej a Dolnej Oravy. Preto sa rozhodli niečo podniknúť a založili hudobné teleso s názvom Ľudová hudba Zázrivá. To, že zázrivský folklór je žiadaný, dokazuje aj počet vystúpení, ktoré absolvovali za krátky čas ich pôsobnosti na folkloristickej scéne. Boli to napríklad Ovča̋rske obyčäje- Redikaňa̋ v Zázrivej, Zázrivské halušky, Zázrivské dni či Jánošíkove dni. Okrem domácich akcií si v spolupráci s Folklórnou skupinou Kýčera zahrali aj na Folklórnych slávnostiach Dolnej Oravy vo Veličnej a na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci. Taktiež hrávajú aj na rôznych oslavách, svadbách či posedeniach, kde hrajú pre potešenie oslávencov.

Kontakt: Patrik Matúš, organizačný a umelecký vedúci, 0907 647 097, patrik.matus.zazriva@gmail.com, zazrivskamuzika@gmail.com

 

FOLKLÓRNA SKUPINA KÝČERA

Začiatky folklórnej skupiny sú spojené s rokom 1994. Prioritou tohto zoskupenia sú scénické prejavy zvykov starých mám, poprepletaných piesňami a rekvizitami. Vo svojom repertoári majú pásma: Fašiangy, Svadba, Čepčenie, Krstiny, Na lúkach, Ľany, Jánske ohne, Na priedomí, Pranie na potoku, Z jarmoku, Na salaši- reďikaňa̋ a rôsac, vianočné pásmo Od Lucie do Troch kráľov.Hlavne v poslednom období absolvuje Fsk Kýčera množstvo vystúpení na kultúrnych podujatiach a slávnostiach v ich rodnej obci, ale aj mimo nej.
Zúčastňujú sa aj na regionálnych a krajských prehliadkach Nositelia tradícií. V roku 2012 vydali prvé CD s vianočnými piesňami pani Márie Pagerkovej, ktoré sú publikované aj na tejto internetovej stránke.
FSk Kýčera má v súčasnosti 12 členov.

Kontakt: Eva Kostrošová, organizačná a umelecká vedúca, 0918 023 275, eva.kostrosova1965@gmail.com