Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
Späť domov
O projekte

Projekt Zázrivský spevník je pilotným projektom na zachovanie zázrivského hudobného herného štýlu. Zo začiatku boli tieto zozbierané piesne len internou záležitosťou Ľudovej hudby Zázrivá. No so zväčšujúcim sa záujmom širokej verejnosti sme sa ich rozhodli sprístupniť.

Zámerom tohoto projektu je vytvoriť praktickú zbierku Zázrivských ľudových piesní. Sú spracované dve knihy Povestí spod Rozsutca, veľa o tradičnej ľudovej kultúre je popísané v monografiách o Zázrivej. Existuje veľa dobových fotografií, ale chýbala práve hudobná stránka nehmotnej kultúry.

Primárnym cieľom projektu bolo oživiť zázrivský hudobný štýl, ktorý nám unikol pomedzi prsty. Cieľom bolo taktiež zozbierať piesne z rôznych zdrojov, zdigitalizovať ich, spracovať a následne zinventarizovať a katalogizovať. Sekundárnym cieľom je tieto spracované materiály v hotovej podobe poskytnúť širokej verejnosti na tejto webovej stránke formou nôt, heligónkových zápisov, textov, audio nahrávok a inštruktážnych videí.

Moderné interaktívne technológie nám v súčasnosti dovoľujú prehrávať zvuk, meniť tóniny jednoduchým kliknutím či nahrávať inštruktážne videá pre samoukov, ktorí nepoznajú noty. Ďalej je tu možnosť upravovať a rozširovať spevník, čo v printovej verzii nie je možné. Toto sú hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli použiť softvérovú platformu. Po čase, keď budeme mať zozbieraných približne 100 piesní, plánujeme vydať spevník aj tlačenou formou.

K lepšej realizácii projektu prispela aj finančná podpora Nadácie Poštovej banky z grantového programu Nápad pre folklór. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj podniku Syrex, s. r. o. a obci Zázrivá, ktorí nás taktiež finančne podporili v našom snažení.

Ďalej by sme sa chceli poďakovať Valérii Juríkovej rod. Štyrákovej a Beate Daubnerovej rod. Janoštínovej za možnosť využiť ich diplomové práce, v ktorých sa nachádzajú cenné notové aj textové zápisy. O tom, že zázrivský spevník sa dostáva do povedomia širokej verejnosti svedčí aj fakt, že ľudia nám sami ponúkajú piesne, ktoré majú zapísané. Zuzana Kršková rod. Fašánková nám poskytla zošit, kde má zapísaných takmer 300 veršov piesní a taktiež jej ďakujeme za pomoc a ochotu.

 

Patrik Matúš, realizátor projektu Zázrivský spevník
Mgr. Vladimír Moravčík, odborný garant projektu Zázrivský spevník