Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
Späť domov
Všetky piesne abecedne:
A mu̯oj oťec takí bou̯
A veru vau̯aše
Ančä spí
Bača náš
Bože nám pomáhaj
Buvaj, môj Ježiško
Ču̯o sa rozchodíte, vy, vau̯asi
Ču̯o sa stau̯o tejto noci
Ču̯ože je to za novina
Ču̯ože sa to beľie
Dajťeže nám, dajťe
Ej uš sa na hoľi
Ej, ňebuďem vau̯aškom
Gďe si bou̯ šuhajko
Gďe si boua
Grajca̋r som prepiu̯
Háju háju
Iďeme, iďeme
Išu̯i diefki
Ja̋ som ždicki zavuačená
Jäno z búdy
Kázau̯a mi moja mať
Kebi bou̯o chleba za groš
Kebi som jä pálenku píjaua
Keť som išieu̯ od mej milej
Keť som jä v Kozinci
Keť som šu̯a na holu
Mať moja, mať moja
Mau̯ som frajerečku
Ofce, moje ofce a jä som váš ofča̋r
Ofce, moje ofce majú la̋te zvonce
Pochválen, Pán Ježiš
Ponajprv vinšujem
Rosutec a Behár
Ručňíčkoví taňec
Stávajťe pasťieri hore
Taďeto, taďeto choďievau Janíček
Uš som doma ňebou
Za grajca̋r je máu̯o chleba
Za jasnej, ťichej noci
Zázrivá, Zázrivá
Zbíjau̯ som jä zbíjau̯