Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
domov
Bože nám pomáhaj
zobraz spisovnú verziu
Bože nám pomáhaj
Bože nám pomáhaj

Bože nám pomáhaj vesela̋ začínať
‖:abi nás veďeľi v Zázrivej spomínať.:‖

Pusťe že nás pusťe aspoň pret čelusťe,
‖:keť nás ňepusťíťe zrúťime čelusťe.:‖

Veť som si na tížďeň kravi podojiu̯a,
‖:bi som sa zo svaďbi domuof ňenáhliua.:‖

Ňespievam jä preto, že som jä veseu̯á,
‖:ale spievam preto, že bych‘ ňezabou̯a.:‖

Zaspau̯a pálenka, pohárik hu buďí,
‖:staň pálenka hore, hibaj medzi luďí.:‖

Pálenka drndoška pijem ťa potroška,
‖:pijem ťa poťenko, kím ňeviďím ďienko.:‖

Pálenka s ďumbierom prikritá taňierom,
‖:každu̯o ďiefča bu̯ázon, ču̯o verí frajerom.:‖

Zázrifskí pán farár peknú kázeň kázau̯,
‖:ňejedním ďiefčaťom su̯obodu zava̋zau̯.:‖

Hrau̯a mi muzika od pondeu̯ka rána,
‖:hraj muzika ešťe, ja bych‘ tancovau̯a.:‖

Bože nám pomáhaj vesela̋ začínať
‖:abi nás veďeľi v Zázrivej spomínať.:‖

Pusťe že nás pusťe aspoň pret čelusťe,
‖:keť nás ňepusťíťe zrúťime čelusťe.:‖

Veť som si na tížďeň kravi podojiu̯a,
‖:bi som sa zo svaďbi domuof ňenáhliua.:‖

Ňespievam jä preto, že som jä veseu̯á,
‖:ale spievam preto, že bych‘ ňezabou̯a.:‖

Zaspau̯a pálenka, pohárik hu buďí,
‖:staň pálenka hore, hibaj medzi luďí.:‖

Pálenka drndoška pijem ťa potroška,
‖:pijem ťa poťenko, kím ňeviďím ďienko.:‖

Pálenka s ďumbierom prikritá taňierom,
‖:každu̯o ďiefča bu̯ázon, ču̯o verí frajerom.:‖

Zázrifskí pán farár peknú kázeň kázau̯,
‖:ňejedním ďiefčaťom su̯obodu zava̋zau̯.:‖

Hrau̯a mi muzika od pondeu̯ka rána,
‖:hraj muzika ešťe, ja bych‘ tancovau̯a.:‖

Bože nám pomáhaj veselie začínať,
‖:aby nás vedeli v Zázrivej spomínať.:‖

Pusťte že nás pusťte aspoň pred čeľuste,
‖:keď nás nepustíte zrútime čeľuste.:‖

Veď som si na týždeň kravy podojila,
‖:by som sa zo svadby domov nenáhlila.:‖

Nespievam ja preto, že som ja veselá,
‖:ale spievam preto, že bych‘ nezabola.:‖

Zaspala pálenka, pohárik ju budí,
‖:staň pálenka hore, hybaj medzi ľudí.:‖

Pálenka drndoška pijem ťa po troška,
‖:pijem ťa po tenko, kým nevidím dienko.:‖

Pálenka s ďumbierom prikrytá tanierom,
‖:každé dievča blázon, čo verí frajerom.:‖

Zázrivský pán farár peknú kázeň kázal,
‖:nejedným dievčaťom slobodu zaviazal.:‖

Hrala mi muzika od pondelka rána,
‖:hraj muzika ešte ja bych‘ tancovala.:‖

notový zápis
Po kliknutí na noty sa spustí melódia piesne
zobraziť notový zápis
nahrávky
DFS Zázrivček- MG páska Zo zázrivských dolín, 1996
podrobnosti

tématika: ,
príležitosť: , ,
obsadenie: , , , ,
prameň: ,

na stiahnutie

Sibelius súbor, PDF noty,