Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
domov
Ču̯o sa rozchodíte, vy, vau̯asi
zobraz spisovnú verziu
Ču̯o sa rozchodíte, vy, vau̯asi
Čo sa rozchodíte, vy, valasi

Ču̯o sa rozchoďíťe, vi, vau̯asi, baču sťe nehaľi na sau̯aši?
‖:Do mesta Betlema k Ježiškovi, iďeme mu doňiesť naše dari.:‖

Bačä sa visťiera, ču̯osi badá, v zamasťenej kapse ču̯osi hlädá,
‖:azda sušeňičku, lebo suchár a to len splesňení pou̯ograjca̋r.:‖

A vi, starie babi, ču̯o stojíťe? Pánu Ježiškovi ňič ňedáťe?
‖:na holbičku, na dve, na to majú, ale Ježiškovi ňič ňedajú.:‖

Ču̯o sa rozchoďíťe, vi, vau̯asi, baču sťe nehaľi na sau̯aši?
‖:Do mesta Betlema k Ježiškovi, iďeme mu doňiesť naše dari.:‖

Bačä sa visťiera, ču̯osi badá, v zamasťenej kapse ču̯osi hlädá,
‖:azda sušeňičku, lebo suchár a to len splesňení pou̯ograjca̋r.:‖

A vi, starie babi, ču̯o stojíťe? Pánu Ježiškovi ňič ňedáťe?
‖:na holbičku, na dve, na to majú, ale Ježiškovi ňič ňedajú.:‖

Čo sa rozchodíte, vy, valasi, baču ste nechali na salaši?
‖:Do mesta Betlema k Ježiškovi, ideme mu doniesť naše dary.:‖

Bača sa vystiera, čosi badá, v zamastenej kapse čosi hľadá,
‖:azda sušeničku, lebo suchár a to len splesnený polograjciar.:‖

A vy, staré baby, čo stojíte? Pánu Ježiškovi nič nedáte?
‖:na holbičku, na dve, na to majú, ale Ježiškovi nič nedajú.:‖

notový zápis
Po kliknutí na noty sa spustí melódia piesne
zobraziť notový zápis
nahrávky
FSk Kýčera- CD Vianočné piesne Márie Pagerkovej, 2012
podrobnosti

tématika:
príležitosť:
obsadenie: , , , , ,
prameň:

na stiahnutie

Sibelius súbor, PDF noty,