Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
domov
Ču̯ože je to za novina
zobraz spisovnú verziu
Ču̯ože je to za novina
Čože je to za novina

Ču̯ože je to za novina, akí je to dif, neslíchau̯ som takí zázrak, nikdi jak som žif.
Ču̯o sa robí na našom sau̯aši, počúvajte vi, vau̯asi.

Hor sa chu̯apci, to je medveť, lebo buďe vlk, berme oheň do kahanca, chiťme si ku̯obúk.
Chitro, vrtko len sa ponáhläjme, ohňom vlka odháňajme.

Aká je to preďivná noc, či je to už deň, či sa nám to tak pozdáva a či je to sen.
Veť zme ešťe len hoďinku spaľi, abi zme uš hore staľi.

Veru je to preďivná noc, ešťe ňie je svit, akísi to Boží zázrak preca misí bisť.
Ža̋ra padu̯a na naše sau̯aše,  osvietiu̯a hori naše.

Na ňebi sa hviezda jägá, bľíži sa pou̯noc, bratkova̋ uš ňemeškajťe, to je svätá noc.
Dvanásta hoďina uš odbiu̯a, anjeľi spievajú Glória.

Ču̯ože je to za novina, akí je to dif, neslíchau̯ som takí zázrak, nikdi jak som žif.
Ču̯o sa robí na našom sau̯aši, počúvajte vi, vau̯asi.

Hor sa chu̯apci, to je medveť, lebo buďe vlk, berme oheň do kahanca, chiťme si ku̯obúk.
Chitro, vrtko len sa ponáhläjme, ohňom vlka odháňajme.

Aká je to preďivná noc, či je to už deň, či sa nám to tak pozdáva a či je to sen.
Veť zme ešťe len hoďinku spaľi, abi zme uš hore staľi.

Veru je to preďivná noc, ešťe ňie je svit, akísi to Boží zázrak preca misí bisť.
Ža̋ra padu̯a na naše sau̯aše,  osvietiu̯a hori naše.

Na ňebi sa hviezda jägá, bľíži sa pou̯noc, bratkova̋ uš ňemeškajťe, to je svätá noc.
Dvanásta hoďina uš odbiu̯a, anjeľi spievajú Glória.

Čože je to za novina, aký je to div, neslýchal som taký zázrak, nikdy jak som živ.
Čo sa robí na našom salaši, počúvajte vy, valasi.

Hor sa chlapci, to je medveď, lebo bude vlk, berme oheň do kahanca, chyťme si klobúk.
Chytro, vrtko len sa ponáhľajme, ohňom vlka odháňajme.

Aká je to predivná noc, či je to už deň, či sa nám to tak pozdáva a či je to sen.
Veď sme ešte len hodinku spali, aby sme už hore vstali.

Veru je to predivná noc, ešte nie je svit, akýsi to Boží zázrak predsa musí byť.
Žiara padla na naše salaše,  osvietila hory naše.

Na nebi sa hviezda jagá, blíži sa polnoc, bratkovia už nemeškajte, to je svätá noc.
Dvanásta hodina už odbila, anjeli spievajú Glória.

notový zápis
Po kliknutí na noty sa spustí melódia piesne
zobraziť notový zápis
nahrávky
FSk Kýčera- CD Vianočné piesne Márie Pagerkovej, 2012
podrobnosti

tématika:
príležitosť:
obsadenie: , , , , , ,
prameň:

na stiahnutie

Sibelius súbor, PDF noty,