Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
domov
Dajťeže nám, dajťe
zobraz spisovnú verziu
Dajťeže nám, dajťe
Dajteže nám, dajte

Dajťeže nám, dajťe, ču̯o nám máťe dať, lebo nám je zima, pot obu̯očkom stáť,
‖:máme malé kožúšťeki, oza̋ba nás v palúšťeki, dajťeže nám, dajže, ču̯o nám máťe dať.:‖

A ak nám iďeťe, moc kou̯áčof dať, iďeme si domu̯of obrusčisko vza̋ť,
‖:bo nemáme iba šatki, vráťime sa domu̯of spa̋tki a potom si dáme šetko na chrbát.:‖

Dajťeže nám, dajťe, ču̯o nám máťe dať, lebo nám je zima, pot obu̯očkom stáť,
‖:máme malé kožúšťeki, oza̋ba nás v palúšťeki, dajťeže nám, dajže, ču̯o nám máťe dať.:‖

A ak nám iďeťe, moc kou̯áčof dať, iďeme si domu̯of obrusčisko vza̋ť,
‖:bo nemáme iba šatki, vráťime sa domu̯of spa̋tki a potom si dáme šetko na chrbát.:‖

Dajteže nám, dajte, čo nám máte dať, lebo nám je zima, pod oblôčkom stáť,
máme malé kožúšteky, oziaba nás v palúšteky, dajteže nám, dajte, čo nám máte dať

A ak nám idete, moc koláčov dať, ideme si domov obrusčisko vziať,
bo nemáme iba šatky, vrátime sa domov spiatky a potom si dáme všetko na chrbát.

notový zápis
Po kliknutí na noty sa spustí melódia piesne
zobraziť notový zápis
podrobnosti

tématika:
príležitosť:
obsadenie: , , , , , ,
prameň:

na stiahnutie

Sibelius súbor, PDF noty,