Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
domov
Išu̯i diefki
zobraz spisovnú verziu
Išu̯i diefki
Išli dievky

Išui diefky län trhať, vitrhau̯i samú vňať,
‖:u starieho barana, tancovau̯i do rána.:‖

Prišu̯i domu̯of ustatie a čižmički zodratie,
‖:oťec chitiu̯ paľicu a vičisťiu̯ Haňicu.:‖

Išui diefky län trhať, vitrhau̯i samú vňať,
‖:u starieho barana, tancovau̯i do rána.:‖

Prišu̯i domu̯of ustatie a čižmički zodratie,
‖:oťec chitiu̯ paľicu a vičisťiu̯ Haňicu.:‖

Išli dievky ľan trhať, vytrhali samú vňať,
‖:u starého barana, tancovali do rána.:‖

Prišli domov ustaté a čižmičky zodraté,
‖:otec chytil palicu a vyčistil Hanicu.:‖

notový zápis
Po kliknutí na noty sa spustí melódia piesne
zobraziť notový zápis
nahrávky
DFS Zázrivček- CD Deti spod Rozsutca, 2007
podrobnosti

tématika:
príležitosť: ,
obsadenie: , , , , , , ,
prameň:

varianty

Na túto melódiu sa spieva viacero textov:
A mu̯oj oťec takí bou̯
Kázau̯a mi moja mať

na stiahnutie

Sibelius súbor, PDF noty,