Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
domov
Jäno z búdy
zobraz spisovnú verziu
Jäno z búdy
Jano z búdy

Jäno z búdi otvor gajdi a zahraj nám na faša̋ngi,
‖:na faša̋ngi na zimu, kím sa groše ňeminú.:‖

Faša̋ngi sa svet sa šäľie, pripíjäjú si na zdravie,
‖:každí pije do rána, okovitkouf zaváňä.:‖

Von je zima, vietor fučí a dnu stále hudba hučí,
‖:juhas a ten od basi hrá a mu̯áďež dubasí.:‖

Každí, kto má frndoľienu vikrúca hu každú chvílu,
‖:a kto ňemá si nájďe na faša̋ngoch tancuje.:‖

Mariša si zatančiu̯a, taká bou̯a pri tom miu̯á,
‖:vykrúťiu̯a primáša, poznať hej, že je našä.:‖

Jäno z búdi otvor gajdi a zahraj nám na faša̋ngi,
‖:na faša̋ngi na zimu, kím sa groše ňeminú.:‖

Faša̋ngi sa svet sa šäľie, pripíjäjú si na zdravie,
‖:každí pije do rána, okovitkouf zaváňä.:‖

Von je zima, vietor fučí a dnu stále hudba hučí,
‖:juhas a ten od basi hrá a mu̯áďež dubasí.:‖

Každí, kto má frndoľienu vikrúca hu každú chvílu,
‖:a kto ňemá si nájďe na faša̋ngoch tancuje.:‖

Mariša si zatančiu̯a, taká bou̯a pri tom miu̯á,
‖:vykrúťiu̯a primáša, poznať hej, že je našä.:‖

Jano z búdy otvor gajdy a zahraj nám na fašiangy,
‖:na fašiangy na zimu, kým sa groše neminú.:‖

Fašiangy sú svet sa šalie, pripíjajú si na zdravie,
‖:každý pije do rána, okovitkou zaváňa.:‖

Von je zima, vietor fučí a dnu stále hudba hučí,
‖:juhas a ten od basy hrá a mládež dubasí.:‖

Každý, kto má frndolienu vykrúca ju každú chvíľu,
‖:a kto nemá si nájde na fašiangoch si tancuje.:‖

Mariša si zatančila, taká bola pri tom milá,
‖:vykrútila primáša, poznať jej, že je naša.:‖

notový zápis
Po kliknutí na noty sa spustí melódia piesne
zobraziť notový zápis
podrobnosti

tématika:
príležitosť:
obsadenie: , , , , , ,
prameň:

na stiahnutie

Sibelius súbor, PDF noty,