Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
domov
Ofce, moje ofce a jä som váš ofča̋r
zobraz spisovnú verziu
Ofce, moje ofce a jä som váš ofča̋r
Ovce, moje ovce a ja som váš ovčiar

Ofce, moje ofce a jä som váš ofča̋r
‖:a ja vám zarúbem v suchej hore koša̋r.:‖

Ofce, moje ofce, len samie beľice,
‖:veť som si vysúžiu̯ pri vás šibeňice.:‖

Ofce, moje ofce pot koša̋rom stoja̋,
‖:dobre oňi veďa̋, že ma zabiť stroja̋.:‖

Ovečky, barany, lúto mi za vami,
‖:veť som naučení od maľička s vami.:‖

Lúto mi je lúto doma a i tuto,
‖:tuná za na našimi, doma za inšími.:‖

Ofce, moje ofce a jä som váš ofča̋r
‖:a ja vám zarúbem v suchej hore koša̋r.:‖

Ofce, moje ofce, len samie beľice,
‖:veť som si vysúžiu̯ pri vás šibeňice.:‖

Ofce, moje ofce pot koša̋rom stoja̋,
‖:dobre oňi veďa̋, že ma zabiť stroja̋.:‖

Ovečky, barany, lúto mi za vami,
‖:veť som naučení od maľička s vami.:‖

Lúto mi je lúto doma a i tuto,
‖:tuná za na našimi, doma za inšími.:‖

Ovce, moje ovce a ja som váš ovčiar
‖:a  ja vám zarúbem v suchej hore košiar.:‖

Ovce, moje ovce, len samé belice,
‖:veď som si vyslúžil pri vás šibenice.:‖

Ovce, moje ovce, pod košiarom stoja,
‖:dobre oni vedia, že ma zabiť stroja.:‖

Ovečky, barany, ľúto mi za vami,
‖:veď som naučený od malička s vami.:‖

Ľúto mi je, ľúto, doma a i tuto,
‖:tuná ta našimi, doma za inšími.:‖

notový zápis
Po kliknutí na noty sa spustí melódia piesne
zobraziť notový zápis
podrobnosti

tématika: ,
príležitosť:
obsadenie: , , , ,
prameň:

varianty

Na túto melódiu sa spieva viacero textov:
Ofce, moje ofce majú la̋te zvonce

na stiahnutie

Sibelius súbor, PDF noty,