Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
domov
Pochválen, Pán Ježiš
zobraz spisovnú verziu
Pochválen, Pán Ježiš
Pochválen, Pán Ježiš

Pochválen, Pán Ježiš, páňi starejší,
dajže Bože šťasťa̋ Kriste Ježiši.

Išu̯a do kostou̯a straťiu̯a veňiec,
našieu̯ hej ho družba, švárni mu̯áďeňec.

Vráťže mi ten vienok pekňe ťa prosím,
lebo jä ten vienok rada ho nosím.

Ďakujem ťi pekňe Panna Mária,
že si mi ten vienok dobre strážiu̯a.

Ďakujem vám mamko za vichovaňa̋,
aj vám drahí oťec za vidávaňa̋.

Ťeras mi zahrajťe na druhú stranu,
ču̯o si jä preveďiem tú mu̯adú paňiu.

Keť hu preveďieme okou̯o mlina,
požehná hej Pán Boh do roka sina.

Keť hu preveďieme okou̯o chľiefca,
požehná hej Pán Boh do roka ďiefča.

Keť hu preveďieme ponat to oje,
požehná hej Pán Boh do roka dvoje.

Poťme že mi, poťme, do komori spať,
tam je taká su̯ama, ču̯o nás buďe ku̯ať.

A jä veru ňejďem do tej komori,
lebo sa jä bojím nočnej potvori.

A kozička bľäčí, kriví rošťek má,
naša Marka pu̯ače, že tej noci dá.

Pochválen, Pán Ježiš, páňi starejší,
dajže Bože šťasťa̋ Kriste Ježiši.

Išu̯a do kostou̯a straťiu̯a veňiec,
našieu̯ hej ho družba, švárni mu̯áďeňec.

Vráťže mi ten vienok pekňe ťa prosím,
lebo jä ten vienok rada ho nosím.

Ďakujem ťi pekňe Panna Mária,
že si mi ten vienok dobre strážiu̯a.

Ďakujem vám mamko za vichovaňa̋,
aj vám drahí oťec za vidávaňa̋.

Ťeras mi zahrajťe na druhú stranu,
ču̯o si jä preveďiem tú mu̯adú paňiu.

Keť hu preveďieme okou̯o mlina,
požehná hej Pán Boh do roka sina.

Keť hu preveďieme okou̯o chľiefca,
požehná hej Pán Boh do roka ďiefča.

Keť hu preveďieme ponat to oje,
požehná hej Pán Boh do roka dvoje.

Poťme že mi, poťme, do komori spať,
tam je taká su̯ama, ču̯o nás buďe ku̯ať.

A jä veru ňejďem do tej komori,
lebo sa jä bojím nočnej potvori.

A kozička bľäčí, kriví rošťek má,
naša Marka pu̯ače, že tej noci dá.

Pochválen, Pán Ježiš, páni starejší,
daj že Bože šťastia Kriste Ježiši.

Išla do kostola stratila veniec,
našiel jej ho družba, švárny mládenec.

Vráť že mi ten vienok pekne ťa prosím,
lebo ja ten vienok rada ho nosím.

Ďakujem ti pekne Panna Mária,
že si mi ten vienok pekne strážila.

Ďakujem vám mamko za vychovanie,
aj vám drahý otec za vydávanie.

Teraz mi zahrajte na druhú stranu,
čo si ja prevediem tú mladú paniu.

Keď ju prevedieme okolo mlyna,
požehná jej Pán Boh do roka syna.

Keď ju prevedieme okolo chlievca,
požehná jej Pán Boh do roka dievča.

Keď ju prevedieme ponad to oje,
požehná jej Pán Boh do roka dvoje.

Poďme že my poďme do komory spať,
tam je taká slama, čo nás bude klať.

A ja veru nejdem do tej komory,
lebo sa ja bojím nočnej potvory.

A kozička bľačí, krivý rožtek má,
naša Marka plače, že tej noci dá.

notový zápis
Po kliknutí na noty sa spustí melódia piesne
zobraziť notový zápis
podrobnosti

tématika:
príležitosť:
obsadenie: , , , ,
prameň: ,

na stiahnutie

Sibelius súbor, PDF noty,