Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
domov
Uš som doma ňebou
zobraz spisovnú verziu
Uš som doma ňebou
Už som doma nebol

Uš som doma ňebou, len štiri ňeďele
‖:narástuo mi žitko zelenuo vo dvore.:‖

Ňebouo to žitko, leš boua pšeňička,
‖:ňepúšťaj Aňička zvečera Jaňíčka.:‖

Ako ho ňepusťím, keť ma pekňe prosí:
‖:otvor mi Aňička, poviem ťi ja čuosi.:‖

Keť mu otvoriua, pekňe hu obejmau,
‖:za jej vernú uásku, pekňe hej ďakovau.:‖

I ja ťi ďakujem za ťie tvoje kroki,
‖:čuo si mi urobiu chodňík pod obuoki.:‖

Jeden pod obuoki, druhí hore dvorom,
‖:buďe sa mi ňeža̋l prechodiť sa po ňom:‖

Kamže sa ťie časi, kamže sa poďeui,
‖:keť zme sa prví ras či vieš ďe viďeui:‖

Trajä sťe kosili a jä som hrabaua,
‖:tam som ťä muoj miuí pod horuof spoznaua.:‖

Uš som doma ňebou, len štiri ňeďele
‖:narástuo mi žitko zelenuo vo dvore.:‖

Ňebouo to žitko, leš boua pšeňička,
‖:ňepúšťaj Aňička zvečera Jaňíčka.:‖

Ako ho ňepusťím, keť ma pekňe prosí:
‖:otvor mi Aňička, poviem ťi ja čuosi.:‖

Keť mu otvoriua, pekňe hu obejmau,
‖:za jej vernú uásku, pekňe hej ďakovau.:‖

I ja ťi ďakujem za ťie tvoje kroki,
‖:čuo si mi urobiu chodňík pod obuoki.:‖

Jeden pod obuoki, druhí hore dvorom,
‖:buďe sa mi ňeža̋l prechodiť sa po ňom:‖

Kamže sa ťie časi, kamže sa poďeui,
‖:keť zme sa prví ras či vieš ďe viďeui:‖

Trajä sťe kosili a jä som hrabaua,
‖:tam som ťä muoj miuí pod horuof spoznaua.:‖

Už som doma nebol, len štyri nedele,
‖:narástlo mi žitko, zelené vo dvore.:‖

Nebolo to žitko, lež bola pšenička,
‖:nepúšťaj Anička, z večera Janíčka.:‖

Ako ho nepustím, keď ma pekne prosí:
‖:otvor mi Anička, poviem ti ja čosi.:‖

Keď mu otvorila, pekne ju obejmal,
‖:za jej vernú lásku pekne jej ďakoval.:‖

I ja ti ďakujem, za tie tvoje kroky,
‖:čo si mi urobil chodník pod obloky.:‖

Jeden pod obloky, druhý hore dvorom,
‖:bude sa mi nežial prechodiť sa po ňom.:‖

Kamže sa tie časy, kamže sa podeli,
‖:keď sme sa prvý raz či vieš kde videli.:‖

Traja ste kosili a ja som hrabala,
‖:tam som ťa môj milý pod horou spoznala.:‖

notový zápis
Po kliknutí na noty sa spustí melódia piesne
zobraziť notový zápis
schéma na heligonku
zobraziť schému
podrobnosti

tématika: , ,
príležitosť: ,
obsadenie: , , , , , , ,
prameň:

na stiahnutie

Sibelius súbor, PDF noty, Schéma na heligónku,