Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
domov
Zbíjau̯ som jä zbíjau̯
zobraz spisovnú verziu
Zbíjau̯ som jä zbíjau̯
Zbíjal som, ja zbíjal

‖:Ofce moje ofce, ňech vás pasie chto chce.:‖
‖:Ja vás pásť ňebuďem, račej na zboj puojďem.:‖

‖:Zbíjau som ja zbíjau ňie za ruočik prví,:‖
‖:ale som nevyla̋u kvapku suchej krvi.:‖

‖:Ňebojím sa jeden, čuo hich príďe seďem.:‖
‖:Keť hích príďe dvacať buďem sa obracať.:‖

‖:Ňebojím sa jeden, čuo hich príďe seďem.:‖
‖:Keť hích príďe meru, nebojím sa veru.:‖

‖:A kebi nás bouo švárnich chuapcuof dvesto,:‖
‖:veť by zme udreľi na Žiľinskuo mesto.:‖

‖:Hej, ale že nás je, hej, iba jedenásť,:‖
‖:kebi zme udreľi pouapaľi bi nás.:‖

‖:Ofce moje ofce, ňech vás pasie chto chce.:‖
‖:Ja vás pásť ňebuďem, račej na zboj puojďem.:‖

‖:Zbíjau som ja zbíjau ňie za ruočik prví,:‖
‖:ale som nevyla̋u kvapku suchej krvi.:‖

‖:Ňebojím sa jeden, čuo hich príďe seďem.:‖
‖:Keť hích príďe dvacať buďem sa obracať.:‖

‖:Ňebojím sa jeden, čuo hich príďe seďem.:‖
‖:Keť hích príďe meru, nebojím sa veru.:‖

‖:A kebi nás bouo švárnich chuapcuof dvesto,:‖
‖:veť by zme udreľi na Žiľinskuo mesto.:‖

‖:Hej, ale že nás je, hej, iba jedenásť,:‖
‖:kebi zme udreľi pouapaľi bi nás.:‖

‖:Ovce moje ovce, nech vás pasie kto chce,:‖
‖:ja vás pásť nebudem, radšej na zboj pôjdem.:‖

‖:Zbíjal som ja zbíjal, nie za rôčik prvý,:‖
‖:ale som nevylial kvapku suchej krvi.:‖

‖:Nebojím sa jeden, čo ich príde sedem.:‖
‖:Keď ich príde dvadsať, budem sa obracať.:‖

‖:Nebojím sa jeden, čo ich príde sedem.:‖
‖:Keď ich príde meru, nebojím sa veru.:‖

‖:A keby nás bolo, švárnych chlapcov dvesto,:‖
‖:veď by sme udreli na Žilinské mesto.:‖

‖:Hej, ale že nás je, hej iba jedenásť,:‖
‖:keby sme udreli polapali by nás.:‖

notový zápis
Po kliknutí na noty sa spustí melódia piesne
zobraziť notový zápis
podrobnosti

tématika:
príležitosť: ,
obsadenie: , , , ,
prameň:

varianty

Na túto melódiu sa spieva viacero textov:
Ej uš sa na hoľi
Mau̯ som frajerečku

na stiahnutie

Sibelius súbor, PDF noty,