Zázrivská muzika Kontakt O projekte Čo je nové?
domov
A mu̯oj oťec takí bou̯
zobraz spisovnú verziu
A mu̯oj oťec takí bou̯
A môj otec taký bol

A muoj oťec takí bou, do hori ma zaviedou,
‖:posadiu ma  na bučka, tu mi kukaj kukučka.:‖

A muoj zasa takí bou, do koľies ma zapra̋hou,
‖:poháňäu ma kijäkom, sinu ťähaj z buja̋kom.:‖

Včera som sa oženiu, dnes ma oťec oďeliu,
‖:dau mi kožuch zo všima, sinu kívaj plecima.:‖

Moja mamka taká je, keť má robiť chorá je,
‖:keť husľički zahrajú, nožički hej virgajú.:‖

Mojej milej nesvečí, višívanuo na čepci,
‖:lepšie by hej svečauo krafskuo lajno na čeuo.:‖

Moja žena takí pes, nekceua bi švápku jesť,
‖:len červenie jabĺčka, aby boua lähučká.:‖

A muoj oťec takí bou, do hori ma zaviedou,
‖:posadiu ma  na bučka, tu mi kukaj kukučka.:‖

A muoj zasa takí bou, do koľies ma zapra̋hou,
‖:poháňäu ma kijäkom, sinu ťähaj z buja̋kom.:‖

Včera som sa oženiu, dnes ma oťec oďeliu,
‖:dau mi kožuch zo všima, sinu kívaj plecima.:‖

Moja mamka taká je, keť má robiť chorá je,
‖:keť husľički zahrajú, nožički hej virgajú.:‖

Mojej milej nesvečí, višívanuo na čepci,
‖:lepšie by hej svečauo krafskuo lajno na čeuo.:‖

Moja žena takí pes, nekceua bi švápku jesť,
‖:len červenie jabĺčka, aby boua lähučká.:‖

A môj otec taký bol, do hory ma zaviedol,
‖:posadil ma na bučka, tu mi kukaj kukučka.:‖

A môj zasa taký bol, do kolies ma zapriahol,
‖:poháňal ma kyjakom, synu ťahaj s bujakom.:‖

Včera som sa oženil, dnes ma otec oddelil,
‖:dal mi kožuch so všima, synu kývaj plecima.:‖

Moja mamka taká je, keď má robiť chorá je,
‖:keď husličky zahrajú, nožičky jej virgajú.:‖

Mojej milej nesvedčí vyšívané na čepci,
‖:lepšie by jej svedčalo kravské lajno na čelo.:‖

Moja žena taký pes, nechcela by švábku jesť,
‖:len červené jabĺčka, aby bola ľahučká.:‖

notový zápis
Po kliknutí na noty sa spustí melódia piesne
zobraziť notový zápis
podrobnosti

tématika: ,
príležitosť: ,
obsadenie: , , , , , , ,
prameň:

varianty

Na túto melódiu sa spieva viacero textov:
Išu̯i diefki
Kázau̯a mi moja mať

na stiahnutie

Sibelius súbor, PDF noty,